Facilitators in Business

Beter presteren?

Hoe kietel je de kansen uit vraagstukken en het potentieel uit elkaar? Hoe ontwikkel je ideeën en zet je ze om naar iets dat werkt in de praktijk? Hoe borg je het effect van een doelbewuste ontwikkel- of vernieuwingsslag? Fib faciliteert met veranderkundige procesbegeleiding met veel aandacht voor deelnemers, belangen, dynamiek, route en resultaat.

Sinds 1996 in het vak ondersteunt Fib mensen in organisaties met:

  • Advies- en interimwerk
  • Training
  • Coaching
  • Bijeenkomstontwerp en -begeleiding

 

koers, management & organisatie  ♦  teamontwikkeling & -presteren  ♦  persoonlijk ondernemerschap  ♦  plannen die werken  ♦  project- en programmamanagement  ♦  professionalisering en procesverbetering  ♦  workshops en conferenties ♦  bruikbare leer- en scholingstrajecten  ♦  organisatievernieuwing en rationalisatie  ♦  overzichtelijke planning & control  ♦  diensteninnovatie  ♦  kwaliteits- & prestatiemanagement (m.n. INK/EFQM/BSC)  ♦  discipline-overstijgende samenwerking  ♦  werkdruk- en formatievraagstukken  ♦  co-creatie met externe partners